Mapa strony Webmaster Kontakt

Menu:

Internetowe centrum edukacyjno-oświatowe w Lubomierzu:

Pogoda na jutro:


ZAPRASZA

poniedziałek, środa, piątek 15.00 - 18.00
sobota 13.00 – 19.00 niedziela 14.00 - 19.00

Centrum w Lubomierzu powstało w ramach projektu „INTERNETOWE CENTRA EDUKACYNO - OŚWIATOWE NA WSI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2, Działanie 2.1.

Partnerzy projektu: Uniwersytet w Białymstoku, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Combidata Poland sp. z o.o pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich a mieszkańcami terenów miejskich.

Centrum oferuje:

 • Darmowy dostęp do Internetu
 • Udostępnia platformę szkoleniową LMS www.iceo.eduportal.pl
 • Udostępnia materiały multimedialne (lekcje dla szkół ponadgimnazjalnych, kursy języka angielskiego na CD)
 • Organizuje darmowe seminaria, pogadanki

Usługi centrum są bezpłatne!

Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 kwietnia 2008r.

Centrum zlokalizowane jest w Remizie OSP w Lubomierzu (wejście od tyłu)


Kontakt: iceo74@iceo.eduportal.pl, 0694981903, 0511349051.
Opiekun Centrum - Bogusława Surówka

Kursy udostępnione za pomocą platformy szkoleniowej LMS.

Z niżej wymienionych szkoleń, można korzystać również w domu mając dostęp do Internetu. Wchodząc na stronę www.iceo.eduportal.pl należy założyć sobie konto (Identyfikator Centrum przekaże personel Centrum), zalogować się i przejść do zakładki SZKOLENIA, należy wybrać interesujący nas kurs i przejść do jego rozwiązywania. Centrum na dzień dzisiejszy nie wydaje zaświadczeń o ukończeniu danego kursu (możliwość taka może jednak ulec zmianie od stycznia 2009r.).

 1. Microsoft Word - kurs podstawowy
 2. Microsoft Word – kurs zaawansowany
 3. Microsoft Excel – kurs podstawowy
 4. Microsoft Excel – kurs zaawansowany
 5. Microsoft PowerPoint – kurs podstawowy
 6. Microsoft PowerPoint – kurs zaawansowany
 7. Podstawy technik informatycznych
 8. Użytkowanie komputera – system operacyjny Windows
 9. Microsoft Access – kurs podstawowy
 10. Usługi w sieciach informatycznych (Internet)
 11. Tworzenie stron WWW
 12. Podstawowe technologie Windows® Forms w Microsoft® Visual Studio 2005
 13. Wprowadzenie do programowania w Microsoft .NET
 14. Wprowadzenie do programowania za pomocą Microsoft C# .NET
 15. Tworzenie aplikacji internetowych z Microsoft Visual Studio 2005
 16. Dostęp do danych z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2005
 17. Wprowadzenie do programowania za pomocą Visual Basic .Net
 18. Zaawansowany dostęp do danych za pomocą Microsoft Visual Studio 2005
 19. Zaawansowane technologie budowy aplikacji Web za pomocą Visual Studio 2005
 20. Zaawansowane technologie budowy aplikacji Windows Forms za pomocą Visual Studio 2005
 21. Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2005
 22. Programowanie z wykorzystaniem XML w środowisku Microsoft .NET Framework
 23. Rozwijanie serwisów XML Web z wykorzystaniem ASP.NET
 24. Tworzenie aplikacji Web w XML
 25. Rozwijanie aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem środowiska Visual Studio .NET
 26. Podstawy programowania Microsoft .NET 2.0
 27. Zaawansowane programowanie Microsoft .NET 2.0
 28. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows Vista
 29. Konfiguracja aplikacji i narzędzi systemu Windows Vista
 30. Rozwiązywanie problemów z systemem Windows Vista
 31. Wdrażanie i instalacja Windows Vista za pomocą obrazów
 32. Konstruowanie zapytań w środowisku Microsoft® SQL Server 2005 Transact-SQL
 33. Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2005
 34. Projektowanie infrastruktury Microsoft SQL Server 2005
 35. Projektowanie zabezpieczeń dla Microsoft SQL Server 2005
 36. Wprowadzenie do instalacji i zarządzanie Microsoft Exchange Server 2007
 37. Zarządzanie bezpieczeństwem systemu wymiany wiadomości Microsoft Exchange Server 2007
 38. Odtwarzanie serwerów i baz Microsoft Exchange Server 2007
 39. Podstawy infrastruktury sieci oraz platforma aplikacyjna Microsoft Windows Server 2008
 40. Szybki start do Visual Stuio 2008
 41. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008
 42. Wdrażanie Microsoft Office SharePoint Server 2007
 43. Wdrażanie Windows SharePoint Services 3.0
 44. Podstawy produkcji roślinnej
 45. Maszyny i urządzenia w produkcji roślinnej
 46. Technologie produkcji roślinnej - zboża
 47. Technologie produkcji roślinnej - okopowe
 48. Technologie produkcji roślinnej - przemysłowe
 49. Technologie produkcji roślinnej – produkcja pasz
 50. Anatomia i fizjologia zwierząt
 51. Żywienie zwierząt
 52. Budownictwo i technika w produkcji zwierzęcej
 53. Technologie produkcji zwierzęcej - bydło
 54. Technologie produkcji zwierzęcej - trzoda chlewna
 55. Technologie produkcji zwierzęcej - wybrane gatunki
 56. Uwarunkowania organizacyjno -prawne prowadzenia działalności rolniczej
 57. Wspólna Polityka Rolna
 58. Podstawy rachunkowości rolnej
 59. Marketing i zarządzanie w gospodarstwie rolnym
 60. Podstawy prawne działalności gospodarczej
 61. Turystyka wiejska
 62. Agroturystyka
 63. Prowadzenie negocjacji
 64. Komunikacja
 65. Umiejętności sprzedaży
 66. Asertywność
 67. Planowanie i prowadzenie zebrań
 68. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 69. Controling (Zarządzanie na zasadach controllingu, Składowe kontrolingu, Podział na MPK, Zarządzanie wartością firmy)
 70. Relacje z klientami (Profesjonalna sprzedaż, Satysfakcja klienta, Usługa w ujęciu korzyści, Długotrwałe relacje z klientem, Związki z klientami, Klient wewnetrzny)
 71. Marketing (Definiowanie klienta, Wstęp do analizy rynku, Analiza rynku docelowego, Docieranie do klienta, Tworzenie oferty)
 72. Prawo(Zbieranie informacji o kliencie, Prawna ocena ryzyka, Monitorowanie płatności, Zabezpieczenie należności)
 73. Szkoła liderów
 74. Umiejętności osobiste (komunikacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, zarządzanie przez cele, Coaching i mentoring, Ocenianie pracowników)
Lubomierz 2008 Karol Buła® mr.rezo@wp.pl