Mapa strony Webmaster Kontakt

Menu:

Internetowe centrum edukacyjno-oświatowe w Lubomierzu:

Pogoda na jutro:
Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II w Lubomierzu - Rzekach

Po raz ósmy już spotkaliśmy się w Lubomierzu – Rzekach, aby dziękować Bogu za dar beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II oraz modlić się w intencji Jego rychłej kanonizacji.

Polana „Na ogrodach” w niedzielne (3.06.b.r.) popołudnie wypełniła się wiernymi – mieszkańcami naszej Gminy i turystami wędrującymi szlakami papieskimi w Gorcach i Beskidzie Wyspowym. Splendoru uroczystości dodała oprawa mszy świętej – koncelebra czterech księży (Ks. Dziekana Dekanatu Mszana Dolna - Marka Wójcika, Ojca Zygmunta Mikołajczyka – Proboszcza Parafii w Lubomierzu oraz wikariusza tej parafii – Ojca Wiesława Strauba; nie zabrakło również Ks. Jana Zająca – Kapelana Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej), muzyczny udział chóru parafialnego z Lubomierza, orkiestry dętej OSP z Mszany Górnej oraz pocztów sztandarowych szkolnych i strażackich. Na nasze zaproszenie do wspólnej modlitwy odpowiedzieli i zaszczycili nas swoją obecnością: Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Limanowski wraz z małżonką, Ewa Filipiak – Radna Powiatu Limanowskiego, Janusz Tomasiewicz – Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego, Stanisław Potaczek i Tadeusz Patalita – poprzedni wójtowie naszej Gminy, Urszula Własiuk – Prezes Fundacji Szlaki Papieskie, Marek Mąkowski – Sekretarz Gminy Niedźwiedź, byli i obecni Radni Gminy Mszana Dolna wraz z Janem Chorągwickim – Przewodniczącym Rady na czele i dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy. Honory gospodarza pełnił Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba, który na uroczystość przybył wraz z żoną. Jak to jest już w naszej tradycji, wszystkim, którzy chcą złożyć symboliczną wiązankę kwiatów pod obeliskiem zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie „Papieżówki” oraz oddać cześć Janowi Pawłowi II w miejscu jego pobytu w latach 70 – tych XX wieku, Gorczański Park Narodowy udostępnia w tym dniu do zwiedzania szałas – „SCHRON PAPIEŻÓWKA”. Jest to więc okazja, aby przekonać się osobiście, jakie skromne warunki wybrał sobie ówczesny kardynał Karol Wojtyła na przygotowania duchowe i napisanie swojego wystąpienia na mający nastąpić niebawem Kongres Eucharystyczny w Stanach Zjednoczonych. Część notatek z tego właśnie okresu, traktujących o wolności człowieka, przeczytała po mszy na polanie Prezes Urszula Własiuk. Wierni zgromadzeni na polanie wyciszając się i skracając czas oczekiwania na Eucharystię odśpiewali wraz z chórem Koronkę do Miłosierdzia Bożego i obejrzeli program słowno – muzyczny „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” przygotowany na tę okoliczność przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubomierzu. Po mszy zaś, pysznościami z regionalnego stołu i strażackiego kotła częstowały nas panie z lubomierskiej Szkoły Podstawowej Nr 1. Nad wszystkim czuwał w tym roku szczególnie obecny pośród nas – w postaci relikwii na ołtarzu – Jan Paweł II. Piękne słońce, które jak na zamówienie pojawiło się na czas uroczystości oraz panująca tam atmosfera spokoju i radości, były tego najlepszym przejawem. Nasze coroczne lubomierskie święto, nie miałoby tak uroczystego charakteru, gdyby nie bezinteresowna pomoc i zaangażowanie wielu osób, którym należy się za to szacunek i nasza wdzięczność. Dziękujemy Ks. Dziekanowi, Markowi Wójcikowi, za ogromne zaangażowanie, wygłoszenie Słowa Bożego i współorganizację VIII Gorczańskiego Spotkania z Janem Pawłem II; Ojcu Zygmuntowi Mikołajczykowi – Proboszczowi z Lubomierza oraz wikariuszowi tej parafii, Ojcu Wiesławowi Straubowi za zorganizowanie sakralnej części naszej uroczystości; Januszowi Tomasiewiczowi – Dyrektorowi GPN oraz pracownikom parku za pomoc w organizacji święta, przygotowanie i utrzymanie w czystości szlaków pieszych, opiekę nad „Papieżówką” i udostępnienie jej do zwiedzania wszystkim wędrującym w tym dniu wiernym i turystom; druhom – strażakom z Lubomierza na czele z Prezesem Piotrem Dollem – za porządek publiczny podczas Spotkania; Janowi Wojciarczykowi – Radnemu wsi Lubomierz oraz Radzie Sołeckiej na czele z Sołtysem Stanisławem Kamińskim za ogromne zaangażowanie w przygotowanie tego święta. Na ręce Pana Jana Adamczyka składamy podziękowanie dla wszystkich, którzy na polanie przygotowali i postawili ołtarz polowy. Dziękujemy uczniom, pracownikom i dyrektorom lubomierskich szkół za przygotowanie poczęstunku dla uczestników uroczystości oraz okolicznościowego programu artystycznego. Składamy podziękowanie Pani Katarzynie Stożek – pielęgniarce z Ośrodka Zdrowia w Kasince Małej, która na uroczystości pełniła dyżur medyczny. Swoją wdzięczność winniśmy również cichym pomocnikom, którzy swoją pracą lub wkładem finansowym pomogli zorganizować VIII Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II w Lubomierzu – Rzekach. Należą do nich: Marian Zasadni, Katarzyna i Czesław Niedojad oraz wiele innych osób, których nie sposób tutaj wymienić z nazwiska.

Magda Polańska
Galeria

powrót

Lubomierz 2008 Karol Buła® mr.rezo@wp.pl