Mapa strony Webmaster Kontakt

Menu:

Internetowe centrum edukacyjno-o¶wiatowe w Lubomierzu:

Pogoda na jutro:
Sprawozdanie


z pracy sołtysa i rady sołeckie wsi Lubomierz za 2008 rok
W okresie sprawozdawczym odbyły sie 2 zebrania wiejskie i 3 zebrania rady sołeckiej.

Głównymi tematami tych zebrań były sprawy:
• ocena realizacji budżetu gminy za 2007 rok ze szczególnym uwzględnieniem zadań gospodarczych w Lubomierzu,
• ustalenie wniosków do budżetu na 2009 rok,
• bezpieczeństwo,porządek i czystość na terenie Lubomierza
• gospodarka lasem gminnym(komisja leśna dokonała kontroli lasu gminnego)
• przygotowanie do sezonu letniego i zimowego,
• przygotowanie i udział wsi w uroczystościach gminnych i miejscowych :Zlot Szlakami Papieskimi,Turniej wsi,Gorczańskie Lato.
• sprawy bieżące wsi.

Dalsza jest współpraca z samorządem Margonina. W ramach tej współpracy przyjmowaliśmy w Lubomierzu młodzież i przedstawicieli tamtejszego samorządu na czele z Burmistrzem. Nastąpiła tez wymiana wypoczynku młodzieży w okresie letnim i zimowym. Nasza młodzież wypoczywała na terenie pięknych jezior Margonina

W roku 2008 na terenie Lubomierza wykonano m. in.:
• kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy szkole nr.1,
• rozpoczęto projektowanie oświetlenia ulicznego od osiedla Ogiele Dolne do osiedla Butory
• odbudowano drogę osiedlową z nawierzchnią asfaltową do oś. Paszk, Ogiele Dolne
• odwodniono ok 100m drogi na oś Frankówka
• poprawiono drogi dojazdowe do pól na osiedlach Nowaki ,Ogiele Dolne
• odnowiono pomieszczenia w OSP Lubomierz poprzez pomalowanie ich
• założono monitoring 4 kamer wokół budynku OSP Lubomierz i system alarmowy
• przejęto do prowadzenia przez Zarząd OSP Lubomierz sprzęt komputerowy do dalszego prowadzenia Centrum Informatycznego w Lubomierzu.
• Dokonano zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu marki Magirus

Nadal wielkim problemem dla mieszkańców Lubomierza są drogi i mostki. Na wszystkich zebraniach dominował ten problem,a szczególnie budowa mostu do osiedla Pyrze, Sobczaki, Mizery ,oraz mostku na oś.Wajdy Na odbudowę czeka co najmniej 18 dróg.

W realizacji powyższych zadań współpracowałem z radą sołecka ,radnymi,dyrektorami szkół,OSP,radą parafialną i mieszkańcami Lubomierza

Sołtys ,rada sołecka i mieszkańcy Lubomierza dziękują Wójtowi i Radzie Gminy za zrealizowanie zadania na terenie Lubomierza w 2008 roku i proszą o realizacje wniosków zgłoszonych do budżetu na 2009 rok

Piotr Doll
Sołtys WsiLubomierz 2008 Karol Buła® mr.rezo@wp.pl